II Национален конгрес на БАСРЗ

Втори национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие - Боровец, 11-14 март 2001 г.

 

    Научна програма

 

    Неделя, 11 март 2001

 

    Регистрация

    Откриване на конгреса

 

 

    Понеделник, 12 март 2001

 

    Сутрешна сесия

    Тематика: Стерилитет

 

    ЗАЛА А

    Председатели: доц. Н.Доганов, рrof. Т.Tomazevic

    1. Табакова П., Г.Николов - Инфертилитет при мъжа и модерни асистирани репродуктивни технологии

    2. Tomazevic T. - Pregnancies outcome after hysteroscopic metroplastic surgery

    3. Куманов Ф. - Мелатонин и репродукция

    4. Баров Д., Т. Христова, А.Щерев - Корелация между различната степен на Oligoasthenozoospermia, качеството на ембрионите и изхода от ICSI

    Кръгла маса на фирма MEDIAL: Нови препарати - нов подход в инфертилитета

 

    ЗАЛА Б

    Председатели: доц. Е. Рачев, д-р Сл. Поповска

    1. Цанкова М., Б. Маринов, Г. Фичев - Раневи усложнения в акушеро-гинекологичната практика

    2. Станиславов Р., В. Николова - Репродуктивни показатели при мъже с Asthenozoospermia след тримесечно лечение със Sargenor

    3. Димитрова Д., Св.Калайджиев, Л.Наков - Промени в честотата на спермоантителата у брачни двойки с неизяснен инфертилитет в България

    4. Куманова М. - Образна диагностика на placenta accreta

    5. Киров В. - Представяне на препарата Garmastan на немската фирма Protina

 

 

    Следобедна сесия

    Тематика: Стерилитет, контрацепция и ХЗТ

 

    ЗАЛА А

    Председатели: проф. С. Сапунов, проф. С. Кюркчиев

    Сателитен симпозиум на WYETH LEDERLE: Бъдещето на Premarin

    1. Omar H. - Forstering contraceptive success in teens

    2. Божинова Св., Пл. Божинов, В. Порожанова - Хормонална контрацепция и епилепсия

    3. Кюркчиев С. - Имунобиологични аспекти в патогенезата на ендометриозата

    4. Sapunov S., J. Tofoski, V. Antovska, G. Mirkovska - Hysterosalpingosonography as a method for the evaluation of tubal patency in patients with extrauterine pregnancy, treated with Methotrexat.

    5. Popovska Sl. - Undernourishment and menstrual disturbances

    6. Савов А., И. Кременски - Генетични фактори при мъжкия стерилитет

 

    ЗАЛА Б

    Председатели: д-р Й. Димитров, д-р М. Яков

    1. Тодоров Я. - Клониране на ембриони: ефекта на активация с помощта на различни стимули

    2. Маринов Б. , Г. Коларов, С. Георгиев - Честота и динамика на страничните ефекти на някои ниско дозирани контрацептиви

    3. Яков М. - Climara и нашият опит

    4. Калайджиев Св., Д. Димитрова, А. Мендизова, Е. Пирьова, Л. Наков - Циркулиращи антитела срещу сперматозоидни антигени у пациенти с улцерозен колит

    5. Коларов Г., Б. Налбански, З. Каменов - Възможности за индивидуален подход в лечението на климактеричната симптоматика

    6. Рачев Е., Г. Стаменов, Н. Давидкова - Повлияване на климактеричната симптоматика чрез фитоестрогенен препарат SoyaVital

 

 

    Вторник, 13 март 2001

 

    Сутрешна сесия

    Тематика: Стерилитет

 

    ЗАЛА А

    Председатели: доц. А. Димитров, prof. V. Vlaysavljevic

    1. Доганов Н., Л. Джеров и сътр. - Евакуация на оперативен материал при лапароскопия

    2. Kol S. - New stimulation IVF protocols with GnRH - antagonists (Orgalutran)

    3. Мазнейкова В. - Клинично приложение на Доплеровата ехография при асистирана репродукция

    4. Vlayslavljevic V. - Results of In Vitro Fertilization (IVF) and Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) with Single Oocyte in 702 Unstimulated Cycles

    Кръгла маса на СОФАРМА: Tribestan - нови терапевтични предизвикателства

 

    ЗАЛА Б

    Председатели: д-р Т. Тимева, П. Тодоров

    1. Станиславов Р., В. Николова - Сексуалната активност при пациенти с Asthenozoospermia, след тримесечно лечение със Sargenor

    2. Андреева П. - Пробиотикът Lactobacillus acidophilis - алтернатива в лечението на бактериалната вагиноза

    3. Близнаков В. - Репродуктивни ефекти от обеднения уран

    4. Станиславов Р., М. Пъневска, Б. Налбански, В. Николова- Селектираща функция на женския генитален тракт върху сперматозоидите

    5. Киров В. - Представяне на локалния контрацептив Pharmatex на френската фирма Innotech

 

 

    Следобедна сесия

    Тематика: Стерилитет, контрацепция и ХЗТ

 

    ЗАЛА А

    Председатели: д-р П. Табакова, д-р Л. Дамянов

    Сателитен симпозиум на ORGANON: Livial - пълноценната хормонозаместителна терапия

    1. Христова Т., А. Савов, M. Sisson, И. Кременски, А. Щерев - Проверка на възможността от въвеждането на пре-имплантационната генетична диагностика в клиничната практика в България

    2. Рачев Е. - Хапчето - 40 години по-късно: неконтрацептивните преимущества

    3. Antovska V. - Climen and effect on the breast tissue

    4. Тодоров П. - Среди, използвани за матурация и оплождане на ооцити и култивиране на получените ембриони “ин витро” (обзор)

    5. Тодоров П., Й. Димитров - Криоконсервация на предиплантационни ембриони и програмно замразяване и витрификация

    6. Тимева Т., Ц. Механджиев, З. Велева, А. Щерев - Графичен анализ на ехографската характеристика на ендометриума при спонтанен или стимулиран цикъл

 

    ЗАЛА Б

    Председатели: доц. Св. Божинова, д-р Св. Калайджиев

    1. Станиславов Р., В. Николова - Репродуктивни параметри при млади мъже, лекувани с UNDESTOR

    2. Иванова М., Т. Данева, Г. Николов, Ст. Лолов - Честота и нива на антиовариални антитела при жени, участващи в IVF-ET програма

    3. Дуковски А. - Лечение с човешки хорион-гонадотропин (Pregnyl) при пациентки с кървене в първото тримесечие на бременността

    4. Георгиева Л., Е. Катров, Л. Катрова - Разпространението на възпалителни гинекологични заболявания сред женското население на Бухово за периода 1995-1999 г.

    5. Трифонов И. - Клонирането при човека - критичен преглед на най-споменаваните “индикации” в достъпната литература

    Постерна сесия

 

 

    Сряда, 14 март 2001

 

    Сутрешна сесия

    Тематика: организационни въпроси и нормативни документи в областта на стерилитета

 

    ЗАЛА А

    Председатели: доц. А. Щерев, д-р Л. Дамянов, д-р Т. Тимева

    1. Щерев А., З. Велева, В. Близнаков - Проект за нормативни документи в областта на новите репродуктивни технологии

    2. Обсъждане и приемане на документи /образци/ за информирано съгласие

    3. Отчет на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве

 

    Официално закриване на конгреса

 

Програмата в PDF може да изстеглите от ТУК.