Новини БАСРЗ

 Invitation 2024

 

СТАНОВИЩЕ ДО МЗ ОТ 20.06.2022 Г.

 

Проф. д-р ТАНЯ ТИМЕВА, д.м : Кои факти за COVID-19 са от полза за акушер-гинеколозите и репродуктивните специалисти

 

Заповед № РД-01-238 от 26.04.2020 г. на Министерство на Здравеопазването

 

Второ становище на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве до МЗ, относно COVID-19

 

Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020 г. на Министерство на Здравеопазването

 

Становище на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве до МЗ, относно COVID-19

 

COVID-19: Lessons from the Italian Reproductive Medical Experience

 

Министерство на Здравеопазването - Център за асистирана репродукция, Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.

  
 

Уважаеми колеги,


Във връзка с писмо с Изх. № 14-29/13.03.2020 г. от Център за Асистирана репродукция, Министерство на Здравеопазването и в съответствие с извънредните противоепидемични мерки предприети за ограничаване на заразата с Covid-19, указани в Заповед на Министъра на Здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. се посочва: След като приключат започнатите процедури инвитро центровете спират тази дейност до снемането на карантинния период. Какво ще работят инвитро центровете, когато приключат със започнатите процедури, а карантинния период е все още в сила? Молим за вашето мнение и предложения. Ако съберем достатъчно аргументирани предложения, ще подготвим становище от името на БАСРЗ до Агенцията по трансплантации.

Молим за вашите бързи решения!

 

                                                                                                           Председател на БАСРЗ:

                                                                                                                                                       Д-р З. Минев

Изпращайте вашите мнения и предложения на:

 

Zdravka Velichkova

 Organizational secretary

ph.: +359 887 360 986

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Отговори на писмото:

 

Не само че трябва да довършим започнатите цикли но да не отлагаме и предстоящите. Имайки в предвид, че подготовката им трае 1-2 месеца преди същинския цикъл на лечение, те вече са започнати. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки!

 

Д-р М. Монастирска

управител

МЦ Олимед - Варна

052 600 027

 

*************

 

Уважаеми д-р Минев,


Благодаря Ви за писмото. По мое мнение заповедта на министъра на здравеопазването №РД-01-124 / 13.03.2020 г. касае трансплантацията на органи. Въпреки това ние трябва да се съобразим с препоръките на ESHRE.
Поради избухването на пандемията COVID-19, водещото Европейско общество за фертилитет (ESHRE) публикува препоръки за пациенти, които в момента са подложени наIVF процедура или  планират да се подложат на лечение на фертилитета в близко бъдеще. Въпреки че почти няма доказателства за ефектите на инфекцията COVID-19 върху късните бременности, няма данни за ефекта й в ранните етапи на бременността. В допълнение, някои от лекарствата, използвани за лечение на тежко заразени пациенти, могат да включват лекарства, за които е известно, че са противопоказни по време на бременност.
Ето защо като предпазна мярка се препоръчва на всички пациенти, дори и тези, които нямат симптоми да се избягва бременност по това време. Поради тази причина се препоръчва  отлагането на бременността чрез замразяване на яйцеклетки или ембриони за по-късен трансфер на ембриони.

 

Поздрави!!!

 

д-р Д.Петрова

New life Fertility Center

 

tel:+359 32 693 693 | fax:+359 32 213 213 | mobile:+359 878 289 799

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | web: www.newlifeclinic.bg
head office: Bulgaria, 4004 Plovdiv, 2V, Macedonia Blvd

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

След предложение от членове на БАСРЗ и представители на Ин-витро клиники, ОК реши:

Да проведе Среща на 07.04.2023 г. от 18:30 ч. по време на 24 Конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве в к.к. Боровец, х-л Рила, относно:

  - Обсъждане на предложение за увеличение на финансирането на ин-витро процедури със средства от Центъра за асистирана репродукция към МЗ.

На срещата ще присъства Д-р Мария Георгиева - Директор ЦАР

Желаещите да участват в обсъждането могат да се запишат на място при регистрация за Конгреса.

 

                                                                           Председател на БАСРЗ:

                                                                                                                        Проф. И. Димова

Изисквания към авторите

Ръкописите се представят в два екземпляра на български език при спазване на стандартните изисквания за научни ръкописи – 30 печатни реда на страница и 65 – знака на ред, придружени от ръкопис в същия формат, записан на електронен носител. Текстът не трябва да надвишава 6 стандартни отпечатани страници и не повече от 4 илюстрации /таблици, фигури/.
Ръкописите, представляващи оригинални собствени резултати трябва да бъдат структурирани както следва:
Титулна страница с имената и адресите на всички съавтори и отбелязване на водещия автор;
Резюме на български и английски език;
Въведение;
Цел и задачи на проучването;
Материали и методи;
Резултати;
Обсъждане;
Изводи /заключение/;
Текст към фигури;
Литературна справка;
Резюмето не трябва да надвишава 250 думи, но трябва да съдържа информация за поставената цел, прилаганите методи, основните резултати, както и направените заключения.
В текста всяка цитирана публикация се означава с поредния си номер, заграден в скоби([...]) и форматиран като „superscript”. Литературната справка трябва да съдържа не повече от 20 заглавия на научни публикации, цитирани в текста, подредени и номерирани в реда, който са цитирани в текста. В литературната справка, инициалите и името на първия автор се дават в инверсия, след името на третия автор се изписва ”et al”. След имената на авторите се изпиват заглавието на статията, съкратено името на списанието, годината, том, книжка, страница (от...до), а при книги и монографии – заглавие, град, издателство, година, страници.
Илюстрования материал (таблици, фигури, схеми, снимки) трябва да отразява в ясен и разбираем вид конкретните резултати, представени в текста. Всяка таблица трябва да бъде напечатана на отделна страница. При всички илюстрации е задължително да се използва международната система за мерни единици (SI).
Всички фигури, схеми, снимки се обозначават в текста съкратено „фиг.” и трябва да отговарят на изисквания за осигуряване на висококачествен печат – да бъдат ясни, контрастни. Отпечатването на цветни графики, схеми и снимки е възможно, но изисква допълнително заплащане от авторите. Всички илюстровани материали трябва да бъдат придружавани от ясен и информативен текст, който се представя в раздел „Текст към фигури”.

 

Информация относно списание "Репродуктивно здраве":

Асоциацията ежегодно издава научно списание „Репродуктивно здраве” и като членове, вие безплатно може да предоставяте за публикуване ваши научни статии, доклади, непубликувани резултати от проучвания, клинични наблюдения или специфични клинични случаи, както и обзорни статии в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина и ембриология. Информация за формата и изискванията можете да намерите на сайта ни.

 

Председател на БАСРЗ:

Проф. Д-р А. Щерев