За нас

БАСРЗ е неправителствена организация, създадена 1998 година,която има за приоритети да съдейства за повишаване качеството на знанията и професионалните умения на специалистите в областта на репродуктивната медицина и да насърчи интереса към проблемите на стерилитета и човешката репродукция.Тези задачи се реализират благодарение на съпътстващите проучвания и изследвания и разпространението на новостите на конгреси,симпозиуми и срещи.Научните форуми на БАСРЗ дават възможност за обмен на информация и спомагат за повишаване сигурността и качеството на клиничните и лабораторни процедури.

 

 

 

 Управителен Съвет

Проф. д-р Иванка Димова - председател

Проф. д-р Атанас Щерев - зам. председател

Доц. д-р Мария Юнакова - зам. председател

Здравка Величкова - организационен секретар

 

Устав БАСРЗ

 

 Членство

 

Членове могат да бъдат всички,заети с практически дейности и научни изследвания,насочени към човешкия фертилитет и репродуктивното здраве. Отнася се за специалисти,работещи в областите на безплодието, репродуктивната ендокринология,контрацепцията,женската и мъжка репродуктивна хирургия, ембриологията и биологията. Включват се:

-лекари: акушер-гинеколози, уролози и от други специалности

-биолози

-специализанти

-студенти

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Контакти: е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с желанието на Ръководството на Българската асоциацията по стерилитет и репродуктивно здраве членската маса на асоциацията да бъде по-ясно дефинирана и членството да бъде регламентирано, взе определени решения, които произтичат от решенията на последното общо отчетно-изборно събрание, проведено на 18.07.2009 г. в хотел „Родина", гр. София и приетите промени в Устава на асоциацията.

 

Към момента членската маса на асоциацията е формирана на базата на списъците с участниците от всички проведени конгреси на асоциацията. Тези списъци са приложени към документацията на Асоциацията в Софийски градски съд. Така формиран, обаче, списъчният състав на асоциацията е непостоянен. Въпреки регламентираното с устава задължение за ежегодно внасяне на членски внос, такъв не е определен и практически до момента не е събиран.

 

На проведеното общо отчетно-изборно събрание на БАСРЗ на 18.07.2009г. се взеха няколко решения за промени в устава на асоциацията, съгласно които се регламентира задължение на членовете за ежегодно внасяне на членски внос в размер на 120 лв. до 31.03. на следващата календарна година по банков път по сметката на асоциацията. При невнасяне на членския внос в срок, членството на съответното физическо лице в асоциацията автоматично се прекратява по служебен път ( чл.18, ал. 4 от Устава на БАСРЗ ).

 

Подновяването на членството или приемането на нови членове става след подаване на молба до Председателя на асоциацията и гласуване на членовете на УС на БАСРЗ на първото заседание след подаване на молбата за членство ( чл. 14).

 

„За член на асоциацията може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице, което работи в областта на стерилитета и репродуктивното здраве - лекари, биолози и други медицински специалисти, които споделят целите на сдружението и приемат неговия Устав" ( чл. 13 ).

 

Съгласно чл. 15 от Устава на БАСРЗ „всеки член има право:

• Да предлага членовете на Управителния съвет, да гласува при избирането им и да бъде избран в Управителния съвет;

• Да получава информация по всички въпроси, свързани с дейността на асоциацията;

• Да участва във всички форми на дейността на асоциацията;

• Да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на асоциацията по ред, определен от УС;

• Да получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и принос в постигане на целите на асоциацията."

 

Във връзка с горе изложеното, ръководството на БАСРЗ взе следното решение:

 

1. След 31.03.2010 г. за официален член на асоциацията да се възприема този, който е заплатил дължимия си членски внос за 2009 г. в размер на 120 лв. на посочената по-долу сметка на БАСРЗ. (Членството в БАСРЗ осигурява преференциални цени за участие в 11-тия Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия с международно участие, който ще се проведе от 13 до 15 Май 2010 г. в гр. Пловдив).

 

2. Подновяването на членството или включването на нови членове на асоциацията след 31.03.2010 г. да става по реда на чл. 13 и чл. 14 от Устава на БАСРЗ.

 

Заплащането на членския внос се извършва по банков път на банковата сметка на БАСРЗ: UniCredit Bulbank, IBAN: BG17UNCR76301039223014 - в лева, BIC:UNCRBGSF.

 

 

София, 15.01.2010 г.

С уважение:

(Доц. Д-р Атанас Щерев - Председател на БАСРЗ)