Списание

Печатно издание на БАСРЗ е списанието ”Репродуктивно здраве”. Чрез него най-съществените новости в областта на стерилитета и репродуктивната медицина достигат до широк кръг читатели. Поместват се литературни обзори,оригинални статии, казуси, писма и др., които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на човешката репродукция и други сродни области на медицината.В представените материали се дискутират не само съвременни високотехнологични подходи за лечение на стерилитета,но и проблеми от ежедневната клинична практика. В някои от броевете се публикуват в съкратен вид доклади от поредния Национален Конгрес по стерилитет, контрацепция, хормоно-заместителна терапия и гинекологична ендоскопия.

 

 

 Rep. zdrave br. 29-1

 

 Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 29

 PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Repr. zdrave br. 28 01

 Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 28

 PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Untitled

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 27

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 reproduktivno zdrave26-01

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 26

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 Spisanie br. 25

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 25

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 reproduktivno zdrave br24 2016-page-001

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 24

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

 0001-2

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 23

PDF на списанието може да изтеглите от тук.

magazine 22

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 22

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

magazine 21

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 21

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

magazine 19

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 20

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

magazine 19

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 19

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

magazine 18

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 18

PDF на списанието може да изстеглите от тук.

magazine 17

Сп. "Репродуктивно здраве" - бр. 17

PDF на списанието може да изстеглите от тук.