XVII Национален конгрес на БАСРЗ

222-page-005

  Програмата на конгреса включва следните сесии:

 
Съвременни тенденции на асистираната репродукция
Ембриологични аспекти на асистираните репродуктивни технологии
Нови възможности на феталната медицина
Авангардни техники в гинекологичната ендоскопия
 
 
Асоциацията ежегодно издава научно списание „Репродуктивно здраве” и като членове, вие безплатно може да предоставяте за публикуване ваши научни статии, доклади, непубликувани резултати от проучвания, клинични наблюдения или специфични клинични случаи, както и обзорни статии в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина и ембриология. Информация за формата и изискванията можете да получите на сайта ни.