V Национален конгрес на БАСРЗ

V Национален конгрес на БАСРЗ