III Национален конгрес на БАСРЗ

Трети национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия - Боровец, 10-13 март 2002 г.

 

ПРОГРАМА

 

Неделя, 10 март 2002 год.

Регистрация в хотел "Самоков" 12,00 - 18,00

Концерт 18,30 - 19,00
Откриване на конгреса 19,00 - 19,30
Коктейл - вечеря 19,30


11 март 2002 год (понеделник)

Зала А
Сутрешна сесия
Председатели: П. Табакова (България), V. Vlajslavljevic (Slovenia)

1. K. Koyama (Japan) 9,00 - 9,30
Оценка и лечение на стерилитета, дължащ се на имунологични и мъжки генетични фактори
2. Ф. Куманов (България) 9,30 - 10,00
Заместващо лечение с тестостерон


СИМПОЗИУМ - ORGANON 10,00 - 11,00
Модератор: М. Монастирска (България)
Рационален подход при контролираната овариална хиперстимулация в АРТ
Лектор: B.Tarlatzis (Greece)


КРЪГЛА МАСА - Wyeth-Lederle 16,00 - 17,00
Модератор: А. Щерев (България)
Тема: Хормонозаместителна терапия - изненадващи ползи и преувеличени съмнения

Следобедна сесия
Председатели: A. Димитров (България), P. Platteau (Belgium)

1. В. Мазнейкова (България) 17,00 - 17,30
Ехографска оценка на морфологията и физиологията на фоликулите и ендометриума при IVF цикли
2. T. Tomazevic (Slovenia) 17,30 - 18,00
Клинични параметри, определящи успеха след трансфер на свежи и замръзени ембриони при естествен цикъл - опит на IVF програмата на Любляна
3. V. Vlajslavljevic (Slovenia) 18,00 - 18,30
Влиянието на перифоликулярния кръвен ток върху развитието зрели овоцити
4. И. Кременски (България) 18,30 - 19,00
Пренатална диагностика на наследствените заболявания

СИМПОЗИУМ - MEDIAL 19,00 - 20,00
Медиатор: П. Табакова (България)
Тема: Мястото на ART при лечение на безплодието


12 март 2002 год (вторник)

Сутрешна сесия
Зала А
Председатели: И. Кременски (България), Т. Tomazevic (Slovenia)

1. M. Ryynanen (Finland) 8,30 - 9,00
Има ли ендометриозата генетична основа?
2. J. Tapanainen (Finland) 9,00 - 9,30
Инсулинова резистентност при PCOS
3. S. Kahraman (Turkey) 9,30 - 10,00
Предимплантационна диагностика при случаи с абнормна морфология на гаметите
4. P. Platteau (Belgium) 10,00 - 10,30
Предимплантационна диагностика на анеуплоидията

СИМПОЗИУМ - ELLY LILLY 10,30 - 11,30
Модератор: А. Щерев (България)
Raloxifen - нов подход на лечение на постменопаузалната остеопороза
Лектор: T. Nickelson


Следобедна сесия
Председатели: Н. Доганов (България), S. Kahraman (Turkey)

1. В. Янков (USA) 17,00 - 17,30
Индивидуализиране на ХЗТ - основания
2. Н. Дончева (България) 17,30 - 18,00
Хормонална заместителна терапия в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания
3. А. Гудев (България) 18,00 - 18,30
Ефект на хормонозаместителната терапия върху маркери на артериално възпаление
4. H. Omar (USA) 18,30 - 19,00
Клинична триада "Female Athlete"

СИМПОЗИУМ - GEDEON RICHTER 19,00 - 20, 00
Модератор: А. Димитров (България)
Паузогест - нова възможност за подобряване качеството на живот на жените в менопауза

Официална вечеря

13 март 2002 год (сряда)
Сутрешна сесия

ЗАЛА А
Председатели: А. Щерев, П. Табакова, Й. Димитров

Организационни въпроси 8,30 - 10,00
· Национален консенсус за участието на доброволни фондове във финансирането на лечението за стерилитет
· Принципи за проектозакон за IVF
· Споразумение с Асоциацията по менопауза
· Епидемиологично проучване
· Годишен отчет на БАС

ЗАЛА В
Понеделник, 11 март 2002 год

Сутрешна сесия - 10,00 - 11,00 часа
Председатели: Й. Димитров, Т. Христова

1. Г. Николов, П.Табакова.
Криопрезервация на човешки гамети и ембриони
Втора САГБАЛ "Шейново" ЕАД, Медицински център "РепроБиоМед" ООД, София
2. Г. Стаменов, П.Тодоров, Й. Димитров, В. Новачков, Р. Карагьозова.
Криоконсервация и трансплантация на човешка овариална тъкан - новото предизвикателство в асистираната репродукция
3. А. Андонов, И. Козовски, В. Маркова, К. Александров.
Селекция на ембриони за трансфер на базата на пронуклеусна морфология, първо деление и ембрионалното развитие на третия ден.
Център по асистирана репродукция, Медицински Университет, Варна
4. Т. Христова, Т. Тимева, Д. Баров, Д. Савова, А. Щерев
Пронуклеуси, нуклеоли, ендометриум и бременност?
1 Институт по стерилитет и ART, София, 2 СБАЛАГ "Майчин дом"- София
5. З. Велева, Т. Тимева , Д. Савова , Ц. Механджиев, А. Щерев.
Мястото на ултразвуковата оценка на ендоцервикса при проследяване на спонтанен или стимулиран цикъл.
1 Институт по стерилитет и ART, София, 2 СБАЛАГ "Майчин дом"- София

Следобедна сесия - 16,00 - 17,30 часа
Председатели: М. Иванова, С. Поповска

1. М. Иванова, Е.Банкова, Ж. Динева, Г. Николов, М. Мурджева, И. Кехайов.
Локализация на атриалния натриуретичен пептид в гранулозни клетки, изолирани след овариална стимулация
Институт по биология и имунология на размножаването - БАН, Клиника по патология на бременността, 2-ра АГ болница, София
2. М. Иванова, Г. Николов, Т. Данева, И. Вангелов, Ж. Динева, Е. Банкова, С. Лолов.
Клинично значение на анти-овариалнте антитела при жени, участваши в програма за IVF.
Институт по биология и имунология на размножаването - БАН,
Клиника по патология на бреминността, 2-ра АГ "Шейново", София

3. Д. Димитрова, С. Калайджиев, М. Генов, Л. Наков.
Спермоантитела и безплодие - значение, честота и методи за диагностика.
Лаборатория по Имунология на размножаването, Катедра по Биология, Медицински Университет, София, 1-ва ГАГБ "Св.София"
4. С. Калайджиев, Д. Димитрова, А. Пашов, Л. Наков.
Реактивности на човешки серуми от имуноинфертилни лица срещу сперматозоидни екстракти от дивергентни видове гръбначни
Катедра по Биология, Медицински Университет, София, Институт по Биология и Имунология на Размножаването - БАН, София
5. Р. Димитров, М. Стаменова, М. Моллова, А. Налбански, С. Кюркчиев.
Имунохимична характеристика на перитонеална течност от жени с ендометриоза
Институт по биология и имунология на размножаването - БАН
6. S. Popovska, J. Tofoski, J. Georgievska, S. Georgieva, O. Dzajkova-Levajkovic, A. Stankov, G. Businoska.
Serum leptin concentrations in women with polycystic ovary syndrome
Clinic for Gynecology and Obstetrice, Medical Faculty, Skopjie, Republic of Macedonia
7. Л. Дамянов1, В. Дамянова2.
Имунни причини за инфертилитета.
1СБАЛАГ "Майчин дом"- София; 2Катедра по Биология, Медицински Университет, София,
2Институт по Биология и Имунология на Размножаването - БАН, София

Вторник, 12 март 2002 год.

Сутрешна сесия - 10.00 - 11,30 часа
Председатели: И. Борисов, Й. Георгиевска

1. J. Georgievska, S. Popovska, J. Tofoski, S. Georgieva.
Primary amenorrhea in a case with Laurence-Moon-Biedel syndrome
Clinic for Gynecology and Obstetrice, Medical Faculty, Skopjie, Republic of Macedonia
2. М. Пъневска, С. Георгиев, И. Борисов, А. Налбански.
Лапароскопско третиране на ендометриоза първи и втори стадии при жени с инфертилитет
Медицински Университет, СБАЛАГ "Майчин дом, София
3. Н. Доганов, Л. Джеров, К. Щерева, Вен, Р. Димитров, Д. Божинов, А. Начев, Попова, И. Приматаров, Лилова.
Лапароскопско третиране при ектопична бременност
Медицински Университет, СБАЛАГ "Майчин дом, София
4. G. Dimitrov, J. Tofoski, G. Dimirov, G. Tofoski, I. Alulovski.
Hysteroscopic treatment of uterine anomalities in patients with infertility and recurrent pregnancy loss.
University Clinic of Obstetrics and Gynecology, Skopjie, Republic of Macedonia
5. В. Новачков.
Реконструктивна мини-инвазивна хируругия като лечение на инфертилитет
Медицински Университет, СБАЛАГ "Майчин дом, София
6. М. Пъневска, Б. Налбански, А. Налбански.
Някои лапароскопски находки при жени със стерилитет - видеофилм
Медицински Университет, СБАЛАГ "Майчин дом, София


Следобедна сесия - 16,00 - 17, 00 часа
Председатели: Т. Тимева, Г. Димитров

1. А. Пелов.
Жените и сърдечно-съдовите болести
МБАЛ "Царица Йоана", Кардиологична клиника, София
2. Ц. Механджиев, Т. Тимева, Д. Савова, З. Велева, А. Щерев.
Regulon - контрацептив или помощник в борбата със стерилитета
Институт по стерилитет и АРТ
3. G. Dimitrov, J. Tofoski, V. Antovska, V. Jovanovska, I. Todorovska, G. Businoska.
Seven day doxycycline versus single doсe oral azithromycin in the treatment of chlamydial endocervicitis
Clinic of Gynecology and Obstetrics, Clinical Center, Skopjie, Macedonia
4. П. Андреева1, Г. Стоянчева2, Й. Манасиев2, П. Петрова2, С. Данова2.
Оценка на рисковите фактори, свързани с бактериална вагиноза и ролята на биологичния потенциал на вагиналните лактобацили в протективния вагинален биофилм.
1СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, София; 2Институт по микробиология, БАН, София
5. Станиславов Р., В.Николова.
Репродуктивни параметри при застаряващи мъже след 12 месечно лечение с Understor.
Медицински Университет, СБАЛАГ "Майчин дом", София
6. J. Georgievska, S. Georgieva, J. Tofoski, S. Popovska, G. Dimitrov.
Our experience with Logest-low dosage oral contraceptive from Schering
Clinic for Gynaecology and Obstetrics, Medical faculty-Skopje, Republic of Macedonia


Понеделник, 11 март 2002 год.
Постери:

1. J. Georgievska, S. Popovska, J. Tofoski, S. Sapunov, G. Businovska.
Dyslipidemia and hyperinsulinemia in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS)
Clinic for Gynecology and Obstetrice, Medical Faculty, Skopjie, Republic of Macedonia
2. G. Dimitrov, J. Tofoski, G. Tofoski, I. Alulovski.
Presence of anti-chlamydial antibodies in infertile patients with distal tubal disease
University Clinic of Obstetrics and Gynecology, Skopjie, Republic of Macedonia
3. V. Antovska, J. Tofoski, G. Dimitrov, C. Todorovski, I. Todorovska, T. Gurzanova-Mileva.
Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum infection in women with pregnancy loss
Clinic of Gynecology and Obstetrics, Clinical Center, Skopjie, Macedonia

 

Програмата в PDF може да изстеглите от ТУК.